کد مطلب : 3235

یکی از روش های موثر جهت آموزش و یادگیری مطالب درسی استفاده از روش نمایشی است که بر اساس جدید ترین یافته های روانشناسی اگر نمایش فرایندی است که از طریق آن کودکان دنیا را بهتر می شناسند و با آن ارتباط سالم تری برقرار می کنند.همدلی ،بصیرت و مهارت های درون فردی آن ها رشد کرده و می توان از  رابطه نمایش با ذهنیات فردی و ساختار شخصیت انسان ها در جهت درک و تفاهم بیشتر میان انسان ها و ایجاد ارتباط با دنیا بهره گرفت.(جونز،1996)
بر همین اساس مجتمع شکوه شفق کلاس های درس خود را همراه با نمایش اجرا می کند و سعی دارد مفاهیم سخت را ساده تر و شیرین تر آموزش دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.