کد مطلب : 1780

مدرسه محیطی ست که در آن فرصت برخورد مؤثر یادگیرنده با محیط فراهم می کردد و دانش آموز با واقعیت های بیرونی در فضایی بزرگتر از خانواده آشنا می شود. در دبستان شکوه شفق، معلمان از روش های تدریس تعاملی و فعال در جهت شکل دهی به تجارب واقعی بهره می جویند.

معلمان ما سطح کارکرد شناختی هر یک از دانش آموزان را مطالعه نموده و با توجه به آن و منطبق با سبک های یادگیری هر کودک، دروس را به شیوه ساده و در فضایی تعاملی ارائه می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.